Storvreta fritidsgård
29 Juni - 1 juli 2018

Styrelsen i Storvreta Kultur & Evenemang


Ordförande

Robert Sjulander

robert.sjulander@storcon.se


Vice Ordförande

Jesper Lundgren


Kassör

Andreas Papadopoulos

andreas.papadopoulos@storcon.se


Sekreterare

Jacob Fredlund

jacob.fredlund@storcon.se